Evenementen

Onder dit menu vindt u informatie over evenementen die werden georganiseerd door modelvliegclub Dender Eagles.

Jaarlijks terugkerende organisaties zijn doorgaans: triple-five zweefwedstrijd, fly-in, tweedehandsbeurs.

Daarnaast gaan er somsĀ interne (niet voor publiek toegankelijke) events door: de jaarlijkse algemene vergadering, een club-barbecue, ...

Ook zijn er leden die deelnemen aan competities die op modelvliegterreinen van andere clubs plaatsvinden: triple-five, F5B, ...