Werking club

Inleiding

Modelvliegclub Dender Eagles is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De werkingsregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement.

Aan 'de sticks' van de club staat het Bestuur die voor drie jaar wordt verkozen door de Algemene Vergadering. Het Bestuur beslist over de lopende zaken, aanvaardt nieuwe leden, organiseert evenementen en voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit.

De Algemene Vergadering komt ten minste éénmaal per jaar samen, meestal in januari of februari, om de boekhouding goed te keuren en om het jaarprogramma en het budget van het nieuwe jaar vast te leggen. Alle leden worden uitgenodigd maar enkel de werkende leden zijn stemgerechtigd.

De club is lid van de koepelorganisatie VML, Vereniging voor Modelluchtvaartsport in Vlaanderen. Deze koepel behartigt de belangen van de Vlaamse clubs bij de hogere overheden en zorgt voor een degelijke verzekering van de aangesloten leden.

 

Jörg Ackermann, voorzitter

Paul Van Royen, secretaris

Leon Van Riet, penningmeester

André Van Geit, onder-voorzitter

Geert Westelinck, hulp-secretaris